Kontor 3 – 2. etg.

Oppsummering løsning:

  • -- arbeidsplasser totalt:
  • -- cellekontor
  • -- arbeidsplasser i landskap
  • Møterom 12 personer / Møterom 10 personer
  • Totalt kontorareal: BTA 460 kvm inkl andel fellesarealer.

NB: Bildet illustrerer kun et forslag på inredning.


Alle arbeidsplasser ligger ut mot fasaden, og har derfor godt med dagslys og utsyn.