Kontor 1 – 2. etg.

Oppsummering løsning:

  • Ca 30 arbeidsplasser totalt:
  • Totalt kontorareal: BTA 636 kvm inkl andel fellesarealer.

NB: Bildet illustrerer kun et forslag på inredning.


Alle arbeidsplasser ligger ut mot fasaden, og har derfor godt med dagslys og utsyn.