Areal 2 – 4. etg

Oppsummering løsning:

  • 16 arbeidsplasser totalt:
  • 2 cellekontor
  • 14 arbeidsplasser i landskap
  • Møterom 10 personer
  • Totalt kontorareal: BTA 253 kvm inkl andel fellesarealer.

NB: Bildet illustrerer kun et forslag på inredning.


Alle arbeidsplasser ligger ut mot fasaden, og har derfor godt med dagslys og utsyn.