NABO-info Desember

Vi nærmer oss ferdigstillelse av Lyngården. Det pågår betongstøp av en sti som skal knytte sammen Brøsetvegen og Lyngården. Utføres i uke 3 – 4. Brakkeriggen ble demontert i uke 2, så vi begynner nå arbeidet med det som blir den fremtidige innkjørselen til Lyngården. Vil pågå 2-3 uker fremover. Asfaltering av innkjørsel samt busker, trær og annet grøntarbeid vil utføres til våren.