NABO-info september

Vi er godt i gang med utomhusarbeid på Lyngården. I det siste halvåret har vi hatt stort fokus på innvendige arbeider, men nå får vi en sluttspurt på utomhusarbeider før snøen kommer som også vil bli synlig for naboer av Lyngården. Det har pågått en del arbeid på siden mot omkjøringsveien den siste tiden og vi skal asfaltere deler av området i slutten av uke 42. Tårnkrana er demontert og kjørt bort fra byggeplassen. Det vil bli en del arbeid fremover som er godt synlig for naboer. Blant annet skal vi montere et fordrøyningsbasseng på ca. 100m3 der tårnkrana sto, grave for fiber med tilkobling i Brøsetvegen og koble oss til offentlige VA-anlegg. Vi prøver så godt det lar seg gjøre å ta hensyn til omkringliggende boliger og andre naboer av Lyngården, men det er uansett bare å ta kontakt om dere har spørsmål.